Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oranje-Vereniging Oegstgeest 75 jaar

​Samensteller: A.Koerten jr. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Oranje-Vereniging Oegstgeest in 1984 werd een Oranjetentoonstelling georganiseerd die een overzicht gaf van de activiteiten van de vereniging gedurende die 75 jaar. Naar aanleiding van het succes van die tentoonstelling werd besloten de geschiedenis van de vereniging vast te leggen in een boekwerkje. In mei 1909 nam dokter Timmermans samen met burgemeester van Griethuysen, dominee Ruys en pastoor Rooyens het initiatief tot de oprichting van de “Oranje-Vereeniging”. In Oegstgeest bestond al de “Wilhelmina-Vereeniging”, opgericht in 1903 die op bescheiden wijze feesten organiseerden op Koninginnedag. De oprichters van de “Oranje-Vereeniging” waren van mening dat niet alleen de verjaardag van H.M. de Koningin, maar alle feestdagen van ons Vorstenhuis gevierd dienden te worden. Uiteraard leverde dit spanning op met de “Wilhelmina-Vereeniging”, maar uiteindelijk werd die vereniging op 29 juni 1910 ontbonden en nam de “Oranje-Vereeniging” het batig saldo en de goederen (vlaggen e.d.) over.