Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Open Monumentendagen

​De VOO beschikt over de boekjes die vanaf 2003 zijn uitgegeven ter gelegenheid van de Open Monumentendagen. De boekjes geven een overzicht van alle te bezichtigen monumenten en alle nevenactiviteiten in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude tijdens de Open Monumentendagen.