Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeest in bange dagen 1940 - 1945

Auteurs: Riet van Dort en Bert Driessen In mei 1995 was het vijftig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Met de herdenking in het vooruitzicht besloten Riet van Dort en Bert Driessen de geschiedenis van het dorp Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog te moeten vastleggen. Nog niet eerder werd deze periode in het dorp integraal onderzocht. Alhoewel het vijftig jaar na dato een optimale betrouwbaarheid van hetgeen in het boek is verwoord niet is te garanderen, hebben zij in elk geval vele Oegstgeestenaren van toen ten tonele gevoerd: verzetsdeelnemers, tewerkgestelden, onderduikers, terwijl een ieder die als gevolg van de oorlog omkwam een plaatst heeft gekregen. Hun lotgevallen zijn geboekstaafd. Niet meer, maar ook niet minder.​ Aan de hand van een groot aantal vraaggesprekken met oudere inwoners en oud-Oegstgeestenaren en uitgebreid archiefonderzoek, zijn de gebeurtenissen zorgvuldig voor beschrijving geselecteerd. De omvang van het beschikbare informatie- en illustratiemateriaal was zo groot dat lang niet alles kon worden verwerkt. Het niet gepubliceerde materiaal is gedeponeerd bij het archief van de gemeente Oegstgeest. De volledige inhoud van het boek is op de website geplaatst als Pdf. Het bestand is zo groot dat downloaden van het gehele bestand onpraktisch is. De verschillende hoofdstukken zijn daarom in afzonderlijk te downloaden Pdf’s geplaatst.