Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Oegstgeest een studie van een woongebied in de Randstad

​Rapport uitgebracht in opdracht van het gemeentebestuur van Oegstgeest door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland, februari 1955.

De samenstellers van het rapport komen tot de constatering dat Oegstgeest woongebied is voor die bevolkingsgroep, die wat welstand betreft weliswaar ten achter staat bij Wassenaar, doch aanmerkelijk hoger ligt dan de overige forensengemeenten in de duinstrook tussen Den Haag en de provinciale grens.Oegstgeest vervult een woonfunctie voor het gehele noordwestelijke deel van de provincie, verwacht wordt dat ook in de toekomst verdere toestroming kan worden verwacht van personen uit de middengroepen. Gerekend wordt op een toename van de bevolking met circa 7.600 zielen in de komende 15 tot 20 jaar. Aanbevelingen worden tenslotte gedaan hoe het gemeentebestuur daarop kan inspelen.