Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Een Perzisch kleedje voor een kistje aardappels

Door Sylvia Braat. Beschrijft de ervaringen van haar moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog opgetekend in twee schriften. Voor leden van de VOO met korting te koop voor € 10,00 (in de boekhandel € 12,50). Leden kunnen het bestellen en afhalen bij de penningmeester. Zie zijn contactgegevens bij VOO-informatie / bestuur. Ook is het boek verkrijgbaar bij Sylvia Braat, Irenelaan 38, 2341 TT Oegstgeest, tel. 071-5176658. Lees de recensie in OO 2010 maart (pag. 19).