Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Een Merovingische nederzetting aan de monding van de Rijn

​Een Merovingische nederzetting aan de monding van de Rijn is een zeer uitgebreide publicatie (193 pagina’s) over de archeologische opgraving te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest-Zuid.

De uitvoerder van de opgraving is ADC ArcheoProjecten in opdracht van Vastgoed Universiteit Leiden. De opgraving vond plaats in het kader van de uitbreiding van het Bio Science Park van de Universiteit Leiden en de geplande bouw van nieuwe woningen binnen het plangebied. Het veldwerk vond plaats tussen 19 januari en 13 maart 2009.

Bij dit onderzoek werd een deel van een nederzetting uit de Merovingische periode opgegraven. Binnen deze nederzetting zijn 5 gebouwen en 21 waterputten gevonden, alsmede een aantal spiekers, losse paalsporen, stakenrijen en greppels. Tevens is direct ten westen van de nederzetting een zijarm van de Oude Rijn over een lengte van circa 80 meter opgegraven, waarbij een beschoeiing is aangetroffen.

Ook het in 2004 verschenen Archol Rapport 69 over het resultaat van de Opgravingen en het Inventariserend Veldonderzoek in het gebied Rijnfront zuid bevindt zich in het archief.