Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Een groot huisgezin

​Ria en Rob Pijpers: Een groot huisgezin (1953 - 2012) Aan de hand van ruim 150 pagina’s overgetypt digitaal krantenarchief wordt de geschiedenis beschreven van Woon en Zorgcentrum Hofwijck te Oegstgeest. In 1953 nam de heer J.J. Vos samen met de heer N. van Welzen het initiatief om te komen tot de oprichting van een bejaardencentrum in Oegstgeest. Prof. dr. P.J. Gaillard, dokter D. Held en B.J. van den Linden van de Heuvell werden bereid gevonden te participeren in de Stichting tot de Oprichting en Instandhouding van een Bejaardencentrum. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heren Vos (voorzitter), van Welsen (secretaris) en J.P.C. Sentel (penningmeester). In november 1958 werd het centrum geopend, in 2010 werd met steun van de gemeente gekozen voor nieuwbouw niet alleen van de appartementen en een “zorgplint”, maar ook van het zorgcentrum.