Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal

​Christiaan Wolff heeft gedurende vele jaren informatie verzameld over zijn stamouders Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal, die zo’n tweehonderd jaar geleden in Lisse en Oegstgeest hebben geleefd. Het boek vat al die informatie samen, zowel in makkelijk leesbare vorm (hoofdstukken 1, 2, 3 en 4) als voor naslag (hoofdstukken 5 t/m 10). Het bevat ook een stamboom van de nazaten van het echtpaar die de naam Wolff dragen. C.H. Wolff was van beroep chirurgijn in Lisse. Na zijn pensionering kocht hij in 1828 Duinzicht in Oegstgeest, waar het echtpaar tot 1834 heeft gewoond. Daarna verhuisden zij naar de Grunerie. Huberta overleed er in 1848, in 1850 verkocht Casper de Grunerie en verhuisde met zijn dochter Dorothea naar Leiden, Breestraat 53. Hij overleed in augustus 1856, 81 jaar oud en werd begraven bij zijn vrouw op het kerkhof van de Sint Willibrordkerk in Oegstgeest. Het boekje is in papieren vorm aanwezig in de verzameling van de VOO, maar is ook digitaal beschkbaar en kan hier worden gedownload als pdf. (9,2 MB)