Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Buitenplaats_Oud-Poelgeest.jpg

Buitenplaats Oud-Poelgeest

Tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en toekomstvisie voor de historische parkaanleg.

Buitenplaats Oud-Poelgeest is de best bewaarde van oorsprong middeleeuwse, historische buitenplaats binnen de gemeente Oegstgeest. Huis en park zijn sinds 2002 als ensemble rijksmonumentaal beschermd. De huidige buitenplaats is in gebruik als openbaar park.

Oud-Poelgeest is in eigendom bij de gemeente Oegstgeest. De buitenplaats is in beheer bij de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. In het afgelopen decennium is het kasteel gerestaureerd. De stichting heeft de ambitie om de komende jaren in fasen het park te herstellen en daardoor voor de toekomst te behouden. Dit op een toekomstbestendige wijze, die recht doet aan de historie en het huidige parkgebruik gerichter faciliteert. Om het parkherstel gefundeerd in te zetten is het voorliggende rapport met tuinhistorisch onderzoek, waardestelling en toekomstvisie opgesteld.

De waardestelling en de toekomstvisie zijn een basisdocument voor de stichting bij beleid- en planvorming rond de buitenplaats. De ambities van de stichting zijn hierin vastgelegd, zodat ook volgende stichtingsbesturen de rijksmonumentale buitenplaats consistent kunnen beheren.

Het document werd op 16 november 2017 door mevrouw Annelies Koningsveld-den Ouden, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest, ter gelegenheid van de uitreiking van ‘VOO-prijs’ aan de Stichting.