Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Beeldengids

​Beeldengids van de gemeente Oegstgeest De Beeldengids nodigt uit om de 36 beelden, die in de buitenruimte van Oegstgeest staan, wat uitvoeriger te gaan bekijken. In deze editie is een fietsroute toegevoegd. De foto’s zijn genomen door Caroline Gijssen en de teksten zijn van A.A. Labordus. De Beeldengids is een uitgave van de gemeente Oegstgeest in overleg met de kunstadviescommissie van Oegstgeest. Eerder werden beeldengidsen uitgegeven in de jaren 1996 en 2002