Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Naamgeving Curium, Bijleveld

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/curium_kopie_2.jpeg

Het is wonderlijk, hoe spoedig dwaze bedenksels algemeen geloofd en verteld worden, zelfs in onzen tijd. Ettelijke malen ben ik in de laatste maanden opgebeld of aangeschreven met verzoek om inlichtingen betreffende het eenvoudige buitenhuis tegenover de R.C. Kerk van Oegstgeest, dat sinds 1909 bovenstaanden naam draagt.

Met een enkel woord wil ik daarom een eind maken aan de verwarring en vergissing daaromtrent, zonder daarop nader in te gaan.

Artikel geschreven door de heer W.J.J.C. Bijleveld, de eigenaar van het huis, in het Leidsch Jaarboekje van 1931.