Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Middeleeuwsch Oegstgeest, Fockema Andreae

​Fockema Andreae beschrijft in dit artikel Oegstgeest in de periode van de vroege middeleeuwen tot aan de Hervorming.

Na een paar inleidende opmerkingen over de identiteit en de naam van het dorp volgt bespreking van de sedert de 14e eeuw merkbare politieke en economische veranderingen, die worden toegelicht door enige cijfers uit de 16e eeuw. Na behandeling van de staat van huizen en inwoners passeren de wereldlijke, kerkelijke en maatschappelijke organisatievormen. Het artikel besluit met wat (in 1935) van middeleeuws Oegstgeest nog te beschouwen is.