Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Het Huis ‘De Olmen’, van Varik

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/De_Olmen5.png

Artikel geschreven door J.W. van Varik over Het Huis ‘De Olmen’ in de bundel ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest’.

Gepubliceerd in Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken. Jaargang 1972.