Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Het Huis Abtspoel, van Krieken

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/_Abspoel%2C_Abraham_Rademaker.jpg

​Artikel over het Huis Abtspoelweg dat van medio 15e eeuw tot 1863 aan de huidige Abtspoelweg, halverwege de Kwaaklaan en de Leebrug heeft gestaan.

Auteur mr. B.C. van Krieken.