Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Het Heilige Geest Armbestuur van Oegstgeest, van Krieken

Mr. B.J. van Krieken beschrijft de geschiedenis van het Heilige Geest Armbestuur van Oegstgeest sedert 1450.

Hoewel het dorp aan het eind van de Middeleeuwen een klein en erbarmelijk dorpje was, waar geen enkele nering of bedrijf mocht worden uitgevoerd, zagen de beter gesitueerden toch kans een broederschap van de Heilige Geest te stichten, die bedoelde de armen hulp te verlenen. Uit deze broederschap werden twee Heilige Geestarmmeesters gekozen, die het Heilige Geestfonds beheerden. Het fonds had enig vermogene, bestaande uit land- en grondrenten.