Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Geschiedenis van Klein Curium, van Woerden

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Rhijngeesterstrwg_38.41_Klein_Curium_1_kopie_.jpg

De bijlage is een manuscript waarin H.A.J.M. van Woerden, trotse eigenaar en bewoner van Klein Curium, de geschiedenis van dit monument in twee episodes beschrijft.

Het tijdperk 1601 - 1834 en het tijdperk Wijkerslooth 1834 - 1851.

In het eerste deel ‘omgeving’ beschrijft hij de ligging en de panden in de directe omgeving in de tijd van de verkoop van Oegstgeest aan de stad Leiden in 1615.

Langs de Herewech van zuid naar noord waren dat:

1. het huis van Trompert (vermoedelijk geen herberg).

2. de herberg Graaf Maurits

3. de herberg Het Hartshoorn, nu Klein Curium.

4. de herberg Het Wapen van Oegstgeest. Het oude Rechthuis.

5. de herberg Jonker Stoel.

6. de herberg Jan de Waart.

In het tweede deel beschrijft hij de bouw van de nieuwe residentie die Van Wijkerslooth bouwde ten zuiden van de hofstede Duinzigt, die hij in 1843 had gekocht. Het werd een ‘neoclassicistisch bouwwerk van zeven traveeën. Voor de drie middelste een met trappen bereikbaar bordes, overhuifd door een groot balcon dat op vier ionische zuilen rustte. De diepte was vier traveeën. Alles wit gepleisterd. Het inwendige bevatte een serie ruime vertrekken waaronder een huiskapel’.