Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

De restauratie van het Groene Kerkje, Raue en Temminck Grol

Dit artikel geschreven door de ir. J.J. Raue en ir. C.L. Temminck Grol verscheen in het Leids Jaarboekje 1956.