Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

De Ouden-Hof te Oegstgeest, Braat

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/77.058.1-VOO-3_.jpg

Dr W.C. Braat schreef een artikel over de eerste opgravingen in Oegstgeest naar aanleiding van een luchtfoto waarop het verloop van de voormalige slotgrachten, waarvan op de begane grond vrijwel niets meer te zien is, zich verrassend duidelijk aftekent. Ook de ronde vorm, die de aanleg op de luchtfoto vertoont, scheen op een hoge ouderdom te wijzen. Men onderscheidt duidelijk drie concentrische cirkels, de drie slotgrachten.

Artikel werd gepubliceerd in het Leidsch Jaarboekje 1941.