Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

CRa-advies Romeinse Limes

​Advies van het College van Rijksadviseurs aan de leden van de Stuurgroep Nederlandse Limes Samenwerking ter voorbereiding op de Nederlandse nominatie van de Limes als UNESCO-Werelderfgoed.

Met als bijlage de door DaF Architecten opgestelde scan van de wijze waarop de laatste jaren invulling is gegeven aan de wens de Nederlandse Limes bovengronds tot expressie te brengen.