Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Abtspoel, Pelinck

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Abtspoel_Roghman.jpg

​Artikel over Abspoel in het Leidsch Jaarboekje van 1963 van de hand van E. Pelinck.