Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Ruimtelijke kwaliteit kastelen en historische buitenplaatsen

​Zuid-Holland kent meer dan 200 kastelen en buitenplaatsen of fragmenten daarvan. 58 Kastelen en buitenplaatsen zijn beschermd als complex historische buitenplaats (huis, bijgebouwen, tuin- en parkaanleg).  Het overgrote deel van deze 200 objecten heeft echter geen juridische status wat de cultuurhistorische waarde wettelijk beschermt. Hoewel hun cultuurhistorische waarde misschien minder hoog is, bieden ze belangrijke en bruikbare uitgangspunten bij de inrichting van de ruimte. Door het gebrek aan bescherming en door stedelijke ontwikkelingen verkeren kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland in een steeds kwetsbaarder positie en komen onvoldoende aan bod bij ruimtelijke planvorming.  In 2008 focusde het College van Zuid-Holland op het thema “Landgoederen en buitenplaatsen” als onderdeel van het beleid de ruimtelijke kwaliteit te versterken.