Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Oude Rijn, Romeinse Waterbaan

​Publicatie van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De overheid moedigt allianties aan een bijdrage te leveren aan de verbinding van stad, land en water. Deze publicatie geeft een overzicht van projecten en ideeën en van kansen voor samenwerking tussen overheid en markt op en om de Oude Rijn. De inventarisatie vormt het uitgangsmateriaal op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden voor de Oude Rijn in zijn geheel.