Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Oude Rijn doet Nieuwe Zaken

​“Oude Rijn doet Nieuwe Zaken: gids voor cultuurhistorische planontwikkeling” is de eindrapportage van het gelijknamige Belvedere project.  Doel van dit rapport is beleidsmakers, planontwikkelaars en belangengroeperingen langs de Oude Rijn in Zuid-Holland bewust te maken van vele aanwezige cultuurhistorische waarden en de belangrijke kwaliteitsverbetering die het betrekken van deze waarden bij (her)ontwikkeling van het gebied kan opleveren. De gids levert input voor de verdere uitwerking van de Transformatievisie Oude Rijnzone, en voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.