Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Oorlogskranten 1944-1945

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Oorlogskranten.jpg

Van de heer J.W van Kuijk een stapel oorlogskranten ontvangen, die een beeld geven van de gevechts-handelingen in de periode 1944-1945 en van instructies van de regering in Londen om geen medewerking te verlenen aan door de Duitsers gevorderde inzet ten behoeve van de aanleg van verdedigingswerken.