Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Nota Rijksdienst Monumentenzorg

​In maart 1982 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nota uitgebracht over inventarisatie, selectie en registratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten.