Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Missie, Visie en Strategie

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn in maart 2006 gefuseerd in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en maken deel uit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Het boekje is een naslagwerkje waarin missie, visie en strategie van de nieuwe dienst staan beschreven.