Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Leids Jaarboekje

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Leids_jaarboekje_2019.jpg

Het Leids Jaarboekje is een uitgave van de Historische Vereniging Oud Leiden. De VOO beschikt over de uitgaven vanaf 2000. De Historische Vereniging Oud Leiden is actief op het gebied van de geschiedbeoefening en het historisch stadsgezicht, onder meer door:

- het publiceren van het Leids Jaarboekje
- het publiceren van Oud Leiden Nieuws
- het organiseren van lezingen en excursies
- het verstrekken van (kleine) subsidies voor historische publicaties
- de inbreng van standpunten in discussies over de historische omgeving

zie website www.oudleiden.nl