Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Leiden 1860 - 1960

​Dit boek (440 pagina’s) werd vervaardigd ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de N.V. Boek- Courant- en Handelsdrukkerij voorheen J.J. Groen & Zoon. Het boek bevat de volgende opstellen, die onderling enige samenhang vertonen en in hun aaneenschakeling naar volledigheid streven, maar die geen hogere mate van eenheid willen suggereren dan het onderwerp zelf kan aanbieden: Leiden omstreeks 1850 - mr. S.J. Fockema Andrea De Universiteit - mr. N.F. Hofstee Het Bestuur de Gemeente - dr. J.P. Duyverman Het Kerkelijke en Geestelijke leven - ds. J. de Wit De maatchappelijke zorg - mr. Annie Versprille Enige sociologische beschouwingen over de stad - drs. C. Vellekoop Het culturele leven - drs. J.N. van Wessem De ontwikkeling van het stadsbeeld - drs. E. Pelinck Het economische leven - mr. H.A.C. Branderhorst Het onderwijs - drs. P.C.N. Baesjou Leiden in de conurbatie - mr. S.J. Fockema Andrea