Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Klinkende monumenten

​Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).  Beleidsnota advies- en instandhoudingspraktijk monumentale orgels zoals dat de laatste dertig jaar gestalte heeft gekregen. Het rijksbeleid ten aanzien van orgels en andere klinkende monumenten is gericht op een gezonde voedingsbodem door zorgvuldige instandhouding en draagvlakverbreding van de objecten als historisch (muziek)instrument.