Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland

​Tekenaar/auteur Robert van Lit vervaardigde voor dit boek vijftig pentekeningen van bewaard gebleven Rijnlandse kastelen en een aantal van de meest interessante buitens.  Bij elk van de afgebeelde gebouwen schreef hij een begeleidende tekst die een beknopt overzicht geeft van de ontstaansgeschiedenis, de verbouwingen die plaats hebben gevonden en de bewoningsgeschiedenis. Vaak wist de auteur onbekende gegevens te verkrijgen uit gesprekken met de eigenaars en via onderzoek van bewaard gebleven archiefmateriaal. Uitgave van de Walburg Pers. ISBN: 90-6011-247-4