Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Gedemptegrachtenwandeling

Tekst: Jan Wieles en Piet de Baar Kaarten: Bert de Jonge Leiden is van oudsher een waterrijke stad. Rond het midden van de zestiende eeuw waren er 31 eilanden, verbonden door 145 bruggen. De stad had toen nog zijn middeleeuwse omvang. Ook nu maakt Leiden nog een waterrijke indruk. Toch is er in de loop van de tijd heel veel water gedempt. De wandeling langs de gedempte grachten geeft daarvan een beeld. Hij voert langs meer dan dertig dempingen die door de eeuwen heen binnen de singels plaatsvonden. De wandeling laat zien hoe steeds meer water verdween uit Leiden. Dat gebeurde in mindere mate in de 14e en 15e eeuw, wat meer in de 17e eeuw, maar vooral in de tweede helft van de 19e en 20ste eeuw. De wandelroute begint en eindigt bij het Museum voor Volkenkunde, Steenstraat 1.