Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

De Leidse Fabriekskinderen

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/Leidse_Fabriekskinderen.jpeg

​In De Leidse Fabriekskinderen onderzoekt Cor Smit de ontwikkeling van de kinderarbeid in de industrie in de lange negentiende eeuw. Het is het eerste systematische onderzoek naar kinderarbeid in het zich industrialiserende Nederland sinds de eerste decennia van de twintigste eeuw.

De geschiedenis van de kinderarbeid is geen verhaal dat tot een simpel schema is terug te brengen is, geen eenvoudig verhaal over sociale vooruitgang met good guys en bad guys. Veel verschillende factoren speelden een rol. Door zich te richten op één stad, konden deze in kaart gebracht worden. Daardoor geeft De Leidse Fabriekskinderen niet alleen een beeld van industrialisatie en kinderarbeid, maar van het hele maatschappelijke en ideologische krachtenveld in een Hollandse stad in de negentiende eeuw.