Overige Publicaties

De vereniging bezit een collectie interessante boeken en publicaties die, naast de boeken over Oegstgeest betrekking hebben op andere plaatsen, cultuurhistorisch erfgoed, archeologie, architectuur, e.d.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

De Bartholomeuskerk van Voorhout

​Auteur: A.M. Hulkenberg Uitgave St. Batholomeusparochie te Voorhout.  De aanleiding tot dit boek is het honderdjarig bestaan van de Bartholomeuskerk.  De kerk behoort tot de oudste kerken van ons land. Ze is een der “moederkerken”, waarvan de kerstening is uitgegaan, ook al is ze misschien niet door Willibrord zelf gesticht. In het boek wordt de geschiedenis van Voorhout beschreven vanaf circa 690 toen Willibrord de Blijde Boodschap kwam verkondigen.