De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-zienswijze “Oegstgeest a/d Rijn” (juli 2014)

Bij brief van 10 juni 2014 heeft onze vereniging van de gemeente Oegstgeest het bericht gekregen dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ gedurende 6 weken ter inzage ligt en dat de Vereniging Oud Oegstgeest wordt uitgenodigd om in het kader van de inspraak op dit plan te reageren. In de bijlage treft u aan de reactie van de VOO.
(pdf, 2 pag. A4)