De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie ontwerpbestemmingsplan Oranje Nassau (november 2017)

​In november 2017 heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan voor de wijk Oranje nassau gepubliceerd. De VOO heeft hierop op 27 november de bijgevoegde reactie ingediend.