De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-en AGN gezamenlijke visie op landgoed en kasteel Endegeest (september 2017)

​Gezien de verwachte ontwikkelingen rond Endegeest hebben de VOO en de AGN (Advies Groep Natuur) een gezamenlijke visie ontwikkeld op het landgoed en het kasteel vanuit cultuurhistorisch- en natuurbehoudsperspectief. Het document is als bijlage hierbij gevoegd en te downloaden (pdf, 317 kB)