De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Reactie van de gemeente (juli 2015) op de Visie VOO op de “Concept-Welstandsnota-2015”

​Dit pdf-bestand is 353 kB groot en 3 A4-tjes