De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Reactie Gemeente Oegstgeest inzake de Duikersbrug (april 2020)

De Gemeente is van plan de vervanging van de Duikerbrug (ook bekend als Sluisbrug - Poortwetering) door een nieuwe brug door te zetten. Zie ook het nieuwsbericht hierover op onze site.

De punten die voor de VOO het belangrijkst zijn, uitgaande van een nieuwe brug:

- We pleiten voor een “presentatie” (=informatiebord) over het historische belang van deze plek, te plaatsen op maaiveld. Met foto’s van de (anno 2020 nog) bestaande toestand, waarvan dan nog een professionele vastlegging moet plaatsvinden;

- We denken er daarbij ook aan om een stukje oude tramrails of een verwijzing daarnaar te laten terugkeren;

- Het terugbrengen van het metalen hek aan beide zijden van de brug (replica van een historische versie, ouder dan de huidige);

- We pleiten voor het bewaren van een deel van het oude metselwerk om dat te tonen “op maaiveld”;

- We zijn positief over het idee van de gemetselde ingangen. Steen, kleur, vorm gelijkend aan hetgeen toegepast in huidige Duikerbrug (af te stemmen met Monumentencommissie);

- Aankleding tunnelbuis zelf nader te bepalen. Mogelijk kan een aankleding van de binnenwand bijdragen aan het historisch besef, bijvoorbeeld met een bedrukt doek en enige
“historische” verlichting.