De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Erfgoednota Oegstgeest 2021-2025

In de gemeenteraad van 29 april 2021 is de eerste Erfgoednota van Oegstgeest met unanieme stemmen aangenomen. De Historische Vereniging Oegstgeest is hierover zeer tevreden en zij heeft ook een inbreng gehad bij de totstandkoming.