De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie op ontwerpbestemmingsplan Poelgeest (voorjaar 2017)

​In januari 2017 heeft de gemeente haar ontwerpbestemmingsplan Poelgeest bekend gemaakt. In de onderhavige reactie geeft de VOO haar zienswijze daarop. Kernpunten van de VOO zijn o.a. meer bescherming van de Haarlemmertrekvaart en de Kwaakbrug.

De VOO zienswijze kunt u hieronder downloaden (1,4 MB pdf, 3 pagina’s A4)