De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-reactie op ontwerpwijzigingsplan Duivenvoordestraat (ASC-terrein) (mei 2016)

​Sinds 23 maart 2016 ligt het ontwerpwijzigingsplan Duivenvoordestraat (ASC-terrein) bij de gemeente ter inzage. De VOO heeft hierop gereageerd met bijgevoegde zienswijze.