De prijs van de Historische Vereniging Oegstgeest

VOO-prijs 2011

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2011 is de VOO-prijs uitgereikt aan mevrouw J.F. Scheenstra-Ter Avest. Zij was de hoofdinitiatiefnemer voor de herinrichting van het parkje aan het Van Griethuijsenplein. De VOO heeft gemeend dat het park, het monument en de vijver op een zodanige wijze zijn gerenoveerd dat behoud van het cultuurgoed en de wensen van de gebruikers voorbeeldig in evenwicht zijn gehouden.