De prijs van de Historische Vereniging Oegstgeest

VOO-prijs 2008

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2008 is de VOO-prijs uitgereikt aan twee projecten. VOO-voorzitter Harry Vissers heeft oorkondes uitgereikt aan de heer J. Banga, directeur van Woningstichting Buitenlust, en aan de Nova Zembla Zorggroep, die werd vertegenwoordigd door enkele leden van de directie: de heer S. Hartman en mevrouw Van Bork.
De Woningstichting Buitenlust heeft de prijs ontvangen vanwege de wijze waarop de herstructurering van het gebied Gladiolenlaan/ Narcissenlaan in de afgelopen jaren is uitgevoerd.
De Nova Zembla Zorggroep is geëerd met deze prijs omdat zij in 2007/2008 het pand aan de Prins Hendriklaan 2 op zorgvuldige wijze heeft aangepast aan een nieuwe bestemming, met behoud van het karakter van de villa.