Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Vanwege Corona voorlopig geen activiteiten

31 januari

Door de beperkingen die er van overheidswege gelden worden er voorlopig geen fysieke activiteiten georganiseerd.