Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Najaarslezing Sporten in bezettingstijd door Michel van Gent

20 november

In de lezing Sporten in bezettingstijd staat de sportbeoefening in Oegstgeest in 1940-1945 voor het eerst centraal. Er zal worden nagegaan hoe de Duitsers met de sportwereld in ons land omgingen en welke gevolgen dit had voor de sportverenigingen in Oegstgeest. Het gaat in alfabetische volgorde om A.S.C., Fiks, H.B.S., L.L.T.C. (het huidige OLTC), L.M.H.C. (het huidige LOHC), de Oegstgeester Schaakclub en O.G.A.V. Voor de lezing is zoveel mogelijk archiefmateriaal van deze verenigingen gebruikt. De lezing zal aantonen dat veel sportclubs in onze gemeente beslist geen slapend bestaan hebben gekend in de bezettingstijd.

De lezing wordt gehouden door Michel van Gent, onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Amsterdam, een onderdeel van de KNAW. Hij werkt hier aan de digitale databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 2000. Het gedeelte tot 1940 is al online raadpleegbaar, het gedeelte over 1940-1945 wordt in 2020 opgeleverd. Hij heeft tal van sporthistorische publicaties op zijn naam staan.