Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Lezing Anneke Jesse

01 september
Lezing Anneke Jesse
Lezing Anneke Jesse
Op 1 september j.l. werd in het Gemeentehuis het begin gevierd van het nieuwe Open Monumenten-weekeinde. Dat gebeurde door een lezing van Anneke Jesse over de architect Hendrik Johannes Jesse (1860-1943). Hij heeft tal van gebouwen in Oegstgeest en naaste omgeving ontworpen en gebouwd en deels ook ingericht met meubilair. Anneke gaf aan de hand van plaatjes van originele foto’s en bouwtekeningen een boeiend betoog over het leven en werk van haar grootvader, die zij nooit persoonlijk gekend heeft.

Zo vertelde zij onder meer dat de doorbraak van Jesse eigenlijk berustte op een bizarre samenloop van omstandigheden. Hendrik zou met vrienden naar Parijs vertrekken, maar moest afhaken door een ernstige oogontsteking. Dat gaf hem alle tijd om mee te doen aan een wedstrijd om een nieuwe kerk voor Katwijk aan Zee te ontwerpen. Hij won de wedstrijd en kon aan zijn eerste grote project beginnen, de nog altijd bestaande Nieuwe Kerk (gebouwd in 1885-1887). Jesse vond in Katwijk zijn verloofde en latere vrouw en via zijn schoonvader en diens connecties kreeg hij ook allerlei opdrachten om zijn carrière uit te bouwen. Tot zijn “geesteskinderen” behoren onder meer diverse huizen in de Rijnsburgerweg en de Oude Rijnzichtweg, huize Hol Maren aan de Haarlemmertrekvaart én het oude Raadhuis in het Wilhelminapark. Jesse ontwierp voor dit laatstgenoemde gebouw ook het meubilair, waaronder de stoelen voor het college van B en W en de gemeenteraadsleden.