Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Lezing 2 Archeologie Werkgroep Nederland

11 oktober

​Op woensdag 10 oktober 2018 organiseert de AWN (Archeologie Werkgroep Nederland) een lezing over de nederzetting van Oegstgeest. De lezing wordt gegeven door Jasper de Bruin. De lezing is de tweede in een reeks van drie die gegeven worden naar aanleiding van de publieke opgravingen in de Zanderij te Katwijk.

De lezing vindt plaats in het Katwijks Museum te Katwijk en begint om 20u00.

Voor meer informatie zie http://www.katwijkzanderij.nl of http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek

Korte samenvatting van de lezing: De nederzetting in Oegstgeest - Jasper de Bruin

Van 2009 tot en met 2014 heeft de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden een grootschalige opgraving uitgevoerd ter hoogte van de vroegmiddeleeuwse nederzetting in Oegstgeest. Al met al is hier meer dan 10 hectare volledig opgegraven en is de nederzetting.voor meer dan 80% vrij gelegd, resulterende in meer dan twee dozijn huisplattegronden, meer dan 100 waterputten en vele andere sporen. Bijzonder zijn ook de bewaard gebleven.beschoeiingen, kadewerken en dammen, die door de toenmalige bewoners zijn aangelegd. Enkele van deze bewoners zijn ook bij de nederzetting begraven. Naast deze belangwekkende sporen zijn enkele spectaculaire vondsten gedaan, die in deze lezing aan bod zullen komen.