Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Uitzonderlijke Algemene Ledenvergadering 2020

19 mei

​De historische vereniging VOO organiseert haar algemene ledenvergadering dit jaar op een bijzondere manier vanwege de coronamaatregelen. De leden ontvangen per email of schriftelijk een uitnodiging en de bijbehorende stukken. Een video filmpje van de voorzitter met een toelichting op de agendapunten is bijgevoegd. En de leden kunnen stemmen op de voorliggende agendapunten en eventueel vooraf vragen of commentaar indienen (digitaal of schriftelijk). Input van de leden kan tot 17 mei 24:00u worden aangeleverd en zal van commentaar door het bestuur worden voorzien en teruggekoppeld via de website. Op 19 mei 2020 zal het bestuur de besluiten van de algemene ledenvergadering vaststellen en vervolgens bekend maken.

Wij vragen uw medewerking en begrip voor deze bijzondere procedure omdat de coronamaatregelen dit jaar een fysieke bijeenkomst onmogelijk maken en wij toch voor 1 juni conform de statuten (artikel 21) deze vergadering willen organiseren.

1 mei 2020