Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Algemene Ledenvergadering 2021

24 maart

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden de resultaten van de vereniging en het jaaroverzicht gepresenteerd van een bijzonder Corona-jaar. Een bestuurswisseling zal plaatsvinden en de plannen voor het komende jaar worden toegelicht. Een belangrijk onderwerp zal daarnaast de voorgestelde naamswijziging zijn van de vereniging waarover de leden zich eerder in grootte getale positief uitspraken. Leden en toekomstige leden zijn van harte uitgenodigd.

Datum 24 maart 2021, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, locatie Dorpscentrum aan de Lijtweg 7 te Oegstgeest.

Aansluitend wordt een lezing gegeven waarvan de inhoud nog nader wordt bepaald. Deze zal openbaar toegankelijk zijn.