Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Algemene Ledenvergadering 2021 - digitaal

24 maart

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden de resultaten van de vereniging en het jaaroverzicht gepresenteerd van een bijzonder Corona-jaar. Een bestuurswisseling zal plaatsvinden en de plannen voor het komende jaar worden toegelicht. Een belangrijk onderwerp zal daarnaast de voorgestelde naamswijziging zijn van de vereniging waarover de leden zich eerder in grootte getale positief uitspraken. Leden en toekomstige leden zijn van harte uitgenodigd.

Vanwege de nog geldende Corona-maatregelen wordt de vergadering digitaal georganiseerd via het computerprogramma Microsoft-teams. Aanvang 20.00 uur.

U kunt zich als lid hiervoor aanmelden door uiterlijk vrijdag 19 maart 18.00 uur een mailtje te sturen naar secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl. We zorgen dan dat u een link krijgt toegestuurd waarmee u de ALV kunt bijwonen en kunt stemmen over de voorstellen.