Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Algemene Ledenvergadering 2020 - uitgesteld

08 april

UITGESTELD tot nader order.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden de resultaten van de vereniging en het jaaroverzicht gepresenteerd. Een bestuurswisseling zal plaatsvinden en de plannen voor het komende jaar worden toegelicht. Leden en toekomstige leden zijn van harte uitgenodigd.

Datum 8 april 2020, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, locatie Dorpscentrum aan de Lijtweg 7 te Oegstgeest.

Aansluitend wordt een lezing gegeven door de dochter van de regionaal befaamde architect Hendrik Johannes Jesse. Deze is openbaar toegankelijk.